Mặt tiền bằng lưới thép gợi nhớ rừng tre tại công trình ở Tokyo

CafeLand – Công trình này là một cửa hàng thời trang, được thiết kế theo kiến trúc đặc biệt nhằm phản ánh những yếu tố về thiên nhiên và văn hóa của đất nước mặt trời mọc.

Truy cập nguồn tin