Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng chi tiết

Các bên ký kết biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng khi đã đạt được mục đích của hợp đồng hoặc chấm dứt theo thỏa thuận để các bên ghi nhận việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ thông qua hợp đồng đã giao kết. Vậy, mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng hiện như thế nào?

Truy cập nguồn tin