Mẫu hợp đồng xây dựng phần thô chuẩn

Hợp đồng xây dựng phần thô là loại hợp đồng xây dựng phổ biến, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thi công xây dựng một công trình.

Truy cập nguồn tin