Mở cửa lại du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng hết “ngủ đông”?

Khi thị trường du lịch hoạt động trở lại, nhu cầu lưu trú gia tăng là “đòn bẩy” cho bất động sản nghỉ dưỡng “ấm” trở lại…

Truy cập nguồn tin