Năm 2021: Lạm phát có trở thành nguy cơ chung của toàn cầu và Việt Nam?

CafeLand – Năm của Đại dịch Covid-19, lạm phát trở thành vấn đề nóng của toàn cầu. Đặc biệt, gần đây, tháng 2/2021, lạm phát Việt Nam tăng 1,5% so với tháng đầu năm, mức tăng cao nhất trong 8 năm qua.

Truy cập nguồn tin