Ngân hàng Singapore: Dòng vốn FDI vào Việt Nam đang có xu hướng cao hơn Singapore

Ngân hàng tiêu dùng hàng đầu của Singapore DBS cho biết trong một báo cáo gần đây rằng, mặc dù Singapore tiếp tục nhận được tỷ trọng lớn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng dòng vốn vào Việt Nam đang có xu hướng cao hơn và được xếp hạng trong số ba nước tiếp nhận nhiều nhất trong ASEAN-6. Báo cáo khẳng định Việt Nam tiếp tục có nhiều lợi thế để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Truy cập nguồn tin