Người nông dân cũng cần trang bị kiến thức tài chính

CafeLand – Trong phiên bảo vệ luận văn mà tôi được tham dự, sinh viên vốn là cán bộ nông nghiệp tâm huyết ở một địa phương nghèo đã trình bày về chiến lược phát triển cụm ngành xoài, trong đó có tính giá trị gia tăng thu được từ một ha vườn xoài Ba Màu.

Truy cập nguồn tin