Nhà di động thông minh nguyên khối thân thiện môi trường chỉ từ 500 triệu đồng

Mô hình nhà di động thông minh nguyên khối không cần xây và có thể chứa đến 4 người một cách thoải mái hiện đang công bố mức giá khởi điểm khoảng 500 triệu đồng.

Truy cập nguồn tin