Nhà thầu gian lận, hệ lụy khôn lường

(BĐT) – Hành vi không trung thực của nhà thầu khi dự thầu không chỉ làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) của một gói thầu. Cần nhìn nhận hậu quả ở các khía cạnh khác để từ đó các chủ đầu tư/bên mời thầu nâng cao trách nhiệm ngay từ đầu, không để những nhà thầu gian lận qua mặt, dẫn đến nhiều “trái đắng” khi dự án bị dở dang, nguồn vốn bị cắt, người thụ hưởng dự án phải chịu những ảnh hưởng nặng nề…

Truy cập nguồn tin