Nhiều dự án lớn ‘quên’ nhà ở xã hội, tuỳ tiện điều chỉnh quy hoạch

Kiểm toán nhà nước chỉ ra nhiều dự án không bố trí diện tích đất dành cho nhà ở xã hội, cấp phép mật độ xây dựng lớn hơn quy hoạch được duyệt, đồng ý chủ trương giao đất không qua đấu giá…

Truy cập nguồn tin