Nhiều người lợi dụng kẽ hở, “lách” luật để đầu cơ đất đai tại Đồng Nai

Theo Phó giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Ngọc Thường, qua rà soát, tại Đồng Nai có nhiều trường hợp đồng sở hữu 1 thửa đất nông nghiệp, cá biệt có trường hợp đến 40 người đồng sở hữu 1 thửa đất nông nghiệp khoảng 1000m2. Trước bất cập này, Sở sẽ góp ý trong Luật Đất đai sửa đổi tới đây để có biện pháp hạn chế tình trạng trên.

Truy cập nguồn tin