Nhọc nhằn chuyện buôn đất của tôi

Ngày biết tôi nhận chiếc xe mới mua, anh bạn đồng nghiệp cứ tò mò, bảo chắc mới chốt lời lô đất ở đâu đó. Những người quen biết thì bảo vợ chồng tôi “phất” lên nhờ buôn đất. Tôi không giải thích vì điều đó chỉ đúng một phần. Có những nhọc nhằn và áp lực mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được.

Truy cập nguồn tin