Nơi cần hộ chiếu mới được sang nhà hàng xóm

Đoạn đường hơn 500 m có tên Canusa Street trên bản đồ Vermont (Mỹ) còn người dân Quebec (Canada) gọi nó là Rue Canusa.

Truy cập nguồn tin