Nova Service cùng với các đối tác hiện thực hóa mục tiêu chiến lược

Nova Service đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ cung cấp các dịch vụ cho 36 triệu lượt khách, trong đó có 6 triệu lượt khách quốc tế. Để thực hiện mục tiêu này, Nova Service luôn đồng hành cùng các đối tác trên nhiều lĩnh vực.

Truy cập nguồn tin