Phát triển nhà ở xã hội: Nguồn vốn ưu đãi là hy vọng của người nghèo

Ông Nguyễn Văn Lý cho biết trong thời gian tới, chương trình cho vay nhà ở xã hội sẽ trở thành một trong những trụ cột trong các chính sách an sinh xã hội.

Truy cập nguồn tin