Quảng Bình duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị cao cấp Quán Hàu

Quy hoạch nhằm xây dựng một khu đô thị với tính chất sinh thái, cao cấp tại đảo Cồn Soi nằm giữa dòng sông Nhật Lệ.

Truy cập nguồn tin