Quảng Bình: Kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư không triển khai, chậm tiến độ

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có chỉ đạo các sở ngành , địa phương liên quan giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư; thu hồi các dự án chậm tiến độ trên địa bàn.

Truy cập nguồn tin