Quảng Nam: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hà My cam kết một đằng, làm một nẻo

CafeLand – Công ty TNHH Du lịch Hà My cam kết với UBND tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành dự án trong 39 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư (ngày 13/7/2010). Tuy nhiên, đến nay đã hơn 10 năm, nhưng dự án Đầu tư và kinh doanh bất động sản Du lịch Hà My vẫn chưa hoàn thành.

Truy cập nguồn tin