Quảng Ngãi duyệt quy hoạch trung tâm đô thị Đức Phổ hơn 750ha

Trung tâm đô thị Đức Phổ được quy hoạch với diện tích khoảng 752ha, thuộc một phần địa giới hành chính của các phường: Nguyễn Nghiêm (khoảng 501ha), Phổ Hòa (khoảng 114,3ha), Phổ Minh (khoảng 105,3ha) và Phổ Ninh (khoảng 31,4ha).

Truy cập nguồn tin