Quảng Ngãi sắp có trung tâm đô thị hơn 770ha

CafeLand – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Bắc Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ.

Truy cập nguồn tin