Quảng Ninh điều chỉnh quy hoạch phân khu đảo Minh Châu – Quan Lạn hơn 4.000ha

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực đảo Minh Châu – Quan Lạn thuộc quần đảo Vân Hải, huyện Vân Đồn.

Truy cập nguồn tin