Quảng Ninh: Nhiều hệ lụy từ tuyến đường sắt bỏ hoang chục năm

Tuyến đường sắt chuyên dụng dài hơn 4km trên địa bàn TX Đông Triều (Quảng Ninh) của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch bị bỏ hoang từ lâu.

Truy cập nguồn tin