Quý 2/2021 nhà đất tăng trưởng mạnh, nhà đầu tư đổ tiền vào bất động sản

Bất động sản trở thành kênh đầu tư khả quan nhất thời điểm hiện tại nhờ chiếm lợi thế hơn hẳn các kênh khác. Sau dịch Covid-19, nhiều hoạt động sản xuất – dịch vụ chưa đủ sức phục hồi, lãi tiết kiệm ngân hàng vẫn còn ở mức thấp, chứng khoán tồn tại nhiều rủi ro, giá vàng tăng giảm khó lường.

Truy cập nguồn tin