Quy định mới trong quản lý đầu tư và xây dựng tại Đà Nẵng

Nhiều quy định mới về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa được UBND TP. Đà Nẵng ban hành. Văn bản quy định về thực hiện các hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; đầu thầu dự án đầu tư công.

Truy cập nguồn tin