Quy định về gia hạn quyền sử dụng đất

Đất của gia đình tôi đã hết thời hạn sử dụng. Tôi đã ra UBND xã đề nghị gia hạn trên sổ đỏ, sổ hồng thì được trả lời, đất nằm trong dự án quy hoạch nên không gia hạn. Dự án quy hoạch này đã có từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.

Truy cập nguồn tin