Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng 30.130 ha

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 với tổng diện tích khoảng 30.130 ha.

Truy cập nguồn tin