Sài Gòn Bình An đổi tên thành The Global City khi về Masterise Homes?

Dự án tỷ đô tại quận 2 này đang gây náo động thị trường bất động sản cuối năm với những thông tin mới nhất từ phía đơn vị phát triển dự án là Masterise Homes

Truy cập nguồn tin