Saigontel của ông Đặng Thành Tâm muốn chào bán thêm cổ phiếu, tăng gấp đôi vốn điều lệ để trả nợ

HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn – Saigontel (SGT) ngày 28/2 thông qua triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Truy cập nguồn tin