Sắp trình duyệt chủ trương đầu tư dự án quan trọng, tác động lớn đến thị trường bất động sản Quảng Nam

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án, sớm đàm phán Hiệp định vay vốn theo đề nghị của Ngân hàng Thế giới, UBND tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh bất thường quyết định nội dung chủ trương đầu tư dự án.

Truy cập nguồn tin