Sẽ cưỡng chế tháo dỡ 4 “chung cư mini” ở TP HCM

TP HCM sẽ cưỡng chế 4 “chung cư mini” xây dựng sai phép, sai quy hoạch.

Truy cập nguồn tin