Sẽ không cần bản sao CCCD, CMND khi làm thủ tục liên quan đến đất đai

CafeLand – Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở.

Truy cập nguồn tin