“So găng” giá đất 3 huyện Hà Nội được đề xuất quy hoạch lên thành phố

Chưa xét ở đề xuất quy hoạch 3 huyện lên thành phố mới đây, với định hướng lên quận rõ ràng, giá bất động sản ở Đông Anh ở mức cao vượt trội so với 2 huyện Mê Linh và Sóc Sơn.

Truy cập nguồn tin