Sổ hộ khẩu giấy bị thu, làm sao để chứng minh nơi cư trú khi giao dịch nhà đất?

Luật sư cho tôi hỏi, Sổ hộ khẩu giấy của tôi đã bị thu, đối với trường hợp giao dịch nhà đất mà cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tôi phải chứng minh nơi cư trú thì tôi phải làm sao? (Bích Nga)

Truy cập nguồn tin