SonKim Land ký kết thỏa thuận chiến lược với Viettel Networks xây dựng nền tảng mạng viễn thông cho khu đô thị thông minh The 9 Stellars

Các nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam luôn phải đối mặt với những thách thức trong việc định hướng phát triển đô thị chuẩn “thông minh”, với tiêu chí điển hình là xây dựng được nền tảng công nghệ 5G đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cho việc phát triển các ứng dụng Internet vạn vật – Internet of Things (IoT).

Truy cập nguồn tin