Sự ảo diệu của con số tăng trưởng GDP

Trong mấy ngày gần đây tôi liên tục nhận được nhiều câu hỏi đánh giá về nền kinh tế. Những người đang vay tiền ngân hàng thì lo lắng về lạm phát và lãi suất sẽ tăng. Một người kinh doanh bất động sản thì lại hỏi về khả năng phục hồi thị trường.

Truy cập nguồn tin