Sunshine Homes huy động thành công 2.400 tỷ đồng từ trái phiếu cho Dự án Hòn Rơm

Công ty Cổ phần Sunshine Homes – công ty con thuộc Tập đoàn Sunshine – vừa công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 2.400 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho hoạt động cung cấp dịch cụ tổng thầu cho Dự án Hòn Rơm.

Truy cập nguồn tin