Tăng mức phạt với lỗi để rơi vật liệu, làm hỏng công trình lân cận khi xây dựng

Đây là nội dung mới nổi bật được đề cập tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Truy cập nguồn tin