Tập đoàn Lotte Hàn Quốc hợp tác đầu tư cùng Hưng Lộc Phát

Ngày 8/1/2019, công ty Lotte E&C (một thành viên của tập đoàn Lotte) đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư cùng công ty Hưng Lộc Phát, chi tiết hợp đồng chưa được tiết lộ.

Truy cập nguồn tin