Teamwork Land kí kết phân phối dự án Times Garden Vĩnh Yên Residences (GĐ2)

Nhằm đẩy mạnh, mở rộng hoạt động phân phối kinh doanh bán sản phẩm của dự án Times Garden Vĩnh Yên Residences (giai đoạn 2), ngày 5/10/2021 đơn vị phân phối độc quyền Teamwork Land đã tổ chức lễ kí kết hợp tác cùng các sàn liên kết phân phối dự án này.

Truy cập nguồn tin