Thắc mắc nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi có một lô đất ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM. Đất này đã được cấp giấy chứng nhận từ năm 2.000 với diện tích 1.200m2. Năm 2003, tôi xây nhà không phép nhưng không bị xử phạt và ở ổn định đến nay. Tôi đã ra văn phòng đăng ký đất đai theo mẫu mới (có công nhận nhà) và được cấp giấy 200m2 đất ở và 1.000m2 đất hàng năm khác.

Truy cập nguồn tin