Thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường trực tuyến

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ liên quan đến thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường các dự án thông qua dịch vụ công trực tuyến, giúp các chủ đầu tư dự án nhanh chóng hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Truy cập nguồn tin