Thanh Hoá điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch sinh thái biển tại Hoằng Hoá

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định số 826 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái biển Ngân Hạnh, tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Truy cập nguồn tin