Thành phố Thủ Đức nhìn từ Singapore

Với xu thế đô thị hóa nhanh chóng, hiện nay khoảng một nửa dân số thế giới đang sống trong các thành phố (TP). Điều này đã gây ra những hậu quả sâu sắc cho sự bền vững toàn cầu.

Truy cập nguồn tin