Thêm khu đô thị rộng 18ha được Bắc Giang duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

CafeLand – UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị số 6 xã Thái Đào, huyện Lạng Giang.

Truy cập nguồn tin