Thị trường BĐS có thể hồi phục như thế nào thời gian tới?

Theo nhiều chuyên gia, sự phục hồi của doanh nghiệp cũng như thị trường BĐS có thể chưa đạt được tốc độ nhanh trong khoảng 3 tháng đầu khi mở cửa kinh tế, nới giãn cách xã hội. Tuy nhiên, sự kì vọng phục hồi có thể bước vào khoảng quý đầu năm 2022.

Truy cập nguồn tin