Thủ tướng: Giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm đất quốc phòng

Nhấn mạnh không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh tại khu quốc phòng, công trình quân sự, Thủ tướng yêu cầu tăng cường đối thoại với người dân.

Truy cập nguồn tin