Thừa Thiên Huế muốn thu hút khoảng 30.000 tỷ đồng đầu tư trong năm 2022

Năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế ưu tiên kêu gọi đầu tư tập trung ở khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện Phú Lộc, Phong Điền,…với vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng.

Truy cập nguồn tin