Tiền sử dụng đất-một trong những điểm nghẽn của thị trường BĐS

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, tiền sử dụng đất đang là một trong những vấn đề làm nghẽn thị trường bất động sản hiện nay.

Truy cập nguồn tin