Tổng Giám đốc HSBC: “Chúng tôi vẫn nhìn thấy viễn cảnh tích cực cho nền kinh tế Việt Nam trong tương lai”

“Người ta vẫn thường nói trước bình minh luôn là bóng tối mịt mùng. Về cơ bản, đây chính là lời khuyên mọi người không nên bỏ cuộc khi gặp khó khăn vì mọi sự thường chuyển biến tốt hơn ngay sau những thời khắc khó khăn ấy”, ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam mở đầu bài viết nhận định về “Triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2021”.

Truy cập nguồn tin