Tp.HCM kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng công trình lấn chiếm bờ sông, kênh rạch

UBND Tp.HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch, bờ bao, đê bao, bờ kè…

Truy cập nguồn tin